NetMatters biedt een breed scala aan diensten, waaronder internetdiensten, hosting en uitgifte domeinnamen. Door de aard van onze dienstverlening beschikt NetMatters over bepaalde gegevens van je. Wij vinden het belangrijk er voor te zorgen dat onze dienstverlening eenvoudig, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op je persoonlijke behoeften. NetMatters gaat zorgvuldig met je gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

In deze Privacyverklaring hebben wij voor je op een rij gezet hoe wij omgaan met je persoonsgegevens. Je kunt hier in lezen welke gegevens wij van je verwerken en welke invloed je daar zelf op kunt uitoefenen. Deze Privacyverklaring is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken. Een overzicht vind je hieronder.

Deze Privacyverklaring geldt voor alle klanten die producten en/of diensten afnemen van NetMatters en voor alle gebruikers van de website van NetMatters. Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele Privacyverklaring vind je altijd op www.netmatters.nl/over-netmatters/privacy/. Wij raden je aan deze verklaring met enige regelmaat door te nemen, zodat je weet hoe NetMatters je gegevens beschermt.

Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die NetMatters van je verwerkt in het kader van de producten en/of diensten die je afneemt van NetMatters en voor alle gebruikers van de website van NetMatters.

Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is NetMatters.

Welke gegevens verwerkt NetMatters?

Persoonsgegevens
Als je je aanmeldt als klant van NetMatters, bij ons een abonnement afsluit, of contact met ons opneemt, verwerkt NetMatters je persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die zijn te herleiden tot individuele natuurlijke personen. Bijvoorbeeld als je je aanmeldt als klant vraagt NetMatters onder meer je naam, adres, woonplaats, giro- of bankrekeningnummer, e-mailadres en geboortedatum. Als je een abonnement wilt afsluiten doen we verder een controle op je kredietwaardigheid.

Als je een account aanmaakt op een website van NetMatters dan word je daarnaast nog gevraagd om een gebruikersnaam en password op te geven. Al deze gegevens worden door NetMatters verwerkt. Ook nadat je je hebt aangemeld, worden gegevens van je geregistreerd, bijvoorbeeld omdat je zelf bewust gegevens achterlaat (bijvoorbeeld omdat je via een NetMatters website een vraag stelt, meedoet met een actie), een storing meldt, een klacht indient of een nota niet betaalt. Ook deze gegevens worden door NetMatters verwerkt.


Verkeersgegevens

Als je gebruik maakt van de diensten, verwerkt NetMatters ook verkeersgegevens die verband houden met dit gebruik, maar die niet de inhoud van de communicatie zelf betreffen. Verkeersgegevens zijn kort samengevat gegevens die nodig zijn om internetverkeer over ons netwerk te vervoeren.

Internetgegevens zoals de datum, het tijdstip en de duur van een internetsessie, technische identificatiegegevens (zoals je gebruikersnaam en wachtwoord), e-maildienst, de applicatieserver waarmee apps die jij gebruikt verbinding maken, je IP-adres.

Waarvoor gebruikt NetMatters je gegevens?

Dienstverlening
NetMatters verwerkt je persoons-, verkeers- en locatiegegevens in de eerste plaats om onze diensten aan je te kunnen leveren. Voor het in behandeling nemen van aanvragen, het tot stand brengen van een aansluiting, het opbouwen van verbindingen, het versturen van een (al dan niet gespecificeerde) nota, notanavraag en het afhandelen van storingsmeldingen of klachten, is verwerking van je gegevens noodzakelijk. Zonder verwerking van je gegevens kunnen wij onze diensten niet aan je leveren.

Inschakelen derden
NetMatters schakelt derde partijen in bij bepaalde diensten ten behoeve van het netwerk. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoons- of verkeersgegevens heeft NetMatters de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Inzet data-analyse technieken voor netwerkplanning en -beheer, beveiliging en facturering
Voor de planning en beheer van ons netwerk, de beveiliging van ons netwerk en jouw aansluiting en voor facturering, zetten wij data-analyse technieken in die verkeersgegevens verzamelen en analyseren voor het beheer en de planning van ons netwerk. Wij kijken uitdrukkelijk niet naar de inhoud van de berichten die je stuurt of naar de inhoud van de websites die je bezoekt. Hierna volgt een nadere omschrijving van de doeleinden waarvoor wij data-analyse technieken inzetten.

Voor het registreren van een domeinnaam
Jouw gegevens en domeinnaam worden opgenomen in de whois-database van de verantwoordelijke domeinnaamorganisatie. Als we dit niet delen, is de registratie van een domeinnaam niet mogelijk. Wel kun je er voor kiezen je gegevens te laten afschermen in de whois-database. Je kan dat aangeven tijdens de registratie van een domein of achteraf via je NetMatters-account. Beveiliging van ons netwerk en jouw aansluiting
NetMatters draagt zorg voor beveiliging van ons netwerk en jouw aansluiting daarop. Zo maken we gebruik van geavanceerde technieken (zoals firewalls, spamfilters en virusscanners) voor de bescherming tegen veiligheidsinbreuken, virussen, spam en malware. Wanneer wij constateren dat een bericht bijvoorbeeld een virus bevat dan zullen wij proberen dit virus te verwijderen en het bericht alsnog af te leveren tenzij dit spam betreft.

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
NetMatters is op grond van de wet verplicht om je gegevens te bewaren en in sommige gevallen aan derden te verstrekken. Je kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek aan bevoegde autoriteiten.

Voor het verbeteren van onze diensten
We gebruiken software van andere partijen om te meten hoe goed een nieuwe productpagina bij jou aanslaat. Hiervoor gebruiken wij onder andere het Amerikaanse Google Analytics, waar wij een verwerkersovereenkomt mee hebben gesloten. Meer informatie over gegevensverwerking door Google Analytics vind je in de privacyverklaring van Google.

Marketing- en verkoopactiviteiten
NetMatters verwerkt geen persoonsgegevens ten behoeve van marketing- en verkoopactiviteiten. Je verkeersgegevens worden niet verwerkt voor het doen van aanbiedingen van derden en worden ook niet aan derden verstrekt.

Verwerking van je gegevens op NetMatters-websites
Wij verzamelen en gebruiken je persoonlijke gegevens op onze websites om onze (web)diensten aan je te kunnen leveren en om met je te communiceren, bijvoorbeeld om je veiligheidswaarschuwingen te verzenden.

Je gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om onze diensten en onze websites te verbeteren.

NetMatters verwerkt daartoe op haar websites de volgende gegevens van je:

 • Inloggegevens
  Wanneer je toegang wenst tot bepaalde NetMatters-websites en -services, word je gevraagd om je aan te melden met een gebruikersnaam en een wachtwoord (inloggevens). In een aantal gevallen kun je je met deze inloggevens bij meerdere NetMatters-websites en -services aanmelden.
 • Informatie die je achterlaat op NetMatters-websites
  Op sommige NetMatters-websites vragen wij je om aanvullende persoonlijke informatie, zoals je e-mailadres, naam, thuis- of werkadres of een telefoonnummer. Wanneer je een aankoop doet of een abonnement neemt op een betaalde service, vragen wij je om aanvullende informatie, zoals je bankrekeningnummer of nummer van een identificatiebewijs. Daarnaast zal soms gevraagd worden naar profiel- of demografische gegevens, zoals je postcode, leeftijd, geslacht, voorkeuren, interesses en favorieten.
 • Surf- en klikgedrag
  We kunnen informatie verzamelen over je bezoek aan NetMatters-websites, inclusief de pagina's die je daarop bekijkt, de koppelingen (links) waarop je klikt en de andere acties die je onderneemt. Daarnaast verzamelen we bepaalde standaardinformatie die je browser naar elke website verzendt die je bezoekt, zoals je IP-adres, het type en de taal van de browser, de tijd van je bezoek en het webadres van waaruit je onze website bereikte.
 • Cookies
  Cookies kunnen ook persoonsgegevens bevatten over bijvoorbeeld je surfgedrag en interesses. Bekijk onze cookieverklaring om meer te weten te komen over de cookies die we gebruiken.
Hoe lang bewaart NetMatters je gegevens?

NetMatters bewaart je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Als je een abonnement bij NetMatters hebt dan worden je gegevens in ieder geval tenminste gedurende de looptijd van je abonnement bewaard. In het kader van de wet bewaarplicht bewaren wij je verkeersgegevens gedurende 6 maanden.

Wachtwoord

Wanneer er een wachtwoord wordt gebruikt om je accounts en persoonlijke gegevens te beveiligen, is het je eigen verantwoordelijkheid dit vertrouwelijk te houden. Deel dit soort informatie nooit met anderen. Als je een computer deelt met anderen, moet je je altijd afmelden wanneer je een website of een service verlaat om te voorkomen dat mensen die na jou de computer gebruiken toegang hebben tot je informatie.

Inzage in je persoonsgegevens

Als klant heb je recht op inzage van je persoonsgegevens. Dit houdt in dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens er van je zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Via je NetMatters-account heb je de gelegenheid je persoonlijke gegevens online te bekijken of te bewerken. Om te voorkomen dat je persoonlijke gegevens door anderen kunnen worden bekeken en bewerkt, kun je uitsluitend toegang krijgen tot je NetMatters-account als je je aanmeldt met je e-mailadres en wachtwoord.

Correctie van je persoonsgegevens

Als klant heb je het recht om je persoonsgegevens te laten corrigeren. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen, of dit eenvoudig zelf regelen via je NetMatters-account.

Recht van verzet

Als klant van NetMatters heb je wettelijk een aantal mogelijkheden om je te verzetten tegen gebruik van je gegevens voor marketingdoeleinden. Ook indien je in een eerder stadium toestemming hebt gegeven, kun je je verzetten tegen verder gebruik van je gegevens.

Tegen het gebruik van je persoonsgegevens kun je bezwaar maken indien je persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kun je bijvoorbeeld bezwaar maken tegen gebruik van je gegevens voor direct marketing-doeleinden en/of verstrekking van je gegevens aan derden voor direct marketing-doeleinden.

Tegen het gebruik van je verkeersgegevens kun je (ook als je daarvoor eerder toestemming hebt gegeven) bezwaar maken indien je verkeersgegevens worden gebruikt voor marketing- en verkoopactiviteiten met betrekking tot elektronische communicatiediensten en indien je verkeersgegevens worden gebruikt voor de levering van toegevoegde waarde diensten. NetMatters wijst je er wel op dat je dan niet langer van die toegevoegde waarde diensten gebruik kunt maken.

Mocht je er bezwaar tegen hebben dat NetMatters je gegevens gebruikt voor commerciële doeleinden, zoals het doen van marketing- en verkoopactiviteiten dan kun je dit ons laten weten per brief, gericht aan het adres dat is vermeld onder aan deze Privacyverklaring onder ‘contact’. Indien je bezwaar wilt maken vermeld dan in de brief duidelijk tegen welk gebruik van je gegevens je bezwaar maakt: maak je alleen bezwaar tegen het gebruik van je verkeersgegevens, tegen het gebruik van je persoonsgegevens of tegen allebei? Je ontvangt binnen 4 weken na je bezwaar van ons een schriftelijk antwoord.

Mocht je er bezwaar tegen hebben om door NetMatters benaderd te worden dan kun je dat ook ons aan laten weten. Je kunt bezwaar maken tegen verschillende vormen van benadering. Zo kun je specifiek bezwaar maken tegen de volgende vormen van benadering:

 • E-mail
  Wil je geen commerciële e-mailberichten van NetMatters ontvangen neem dan contact op met de klantenservice of meld je af voor deze berichten via je NetMatters-account.
 • Geadresseerde reclame
  NetMatters doet niet aan geadresseerde reclame per post en zal je dus geen fysieke post sturen.
 • Telemarketing
  NetMatters doet niet aan telemarketing en zal je dus niet zomaar bellen.

Je kunt eventuele commerciële benadering via mail van NetMatters ook voorkomen door de instructies op te volgen die worden gegeven in de commerciële e-mail-berichten die je ontvangt.

NetMatters zal je bezwaar zo spoedig mogelijk verwerken. Er kan echter enige tijd voorbij gaan voordat je bezwaar in alle bestanden is verwerkt. In die periode kan het zijn dat je nog wordt benaderd.

Contact

Bij vragen kun je altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Support

Vragen of hulp nodig bij het kiezen?

Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt. We helpen je graag!